Úspěch: geniální nápad nebo systematická práce?

Strategie na maximálně pět let, schopnost předvídat a dobrý nápad v kombinaci se systematickou prací a schopností být v pravý čas na správném místě. To jsou témata, která prolínala 11. ročníkem konference o podnikovém řízení Business Navigation® Days. Konference se konala ve dnech 10. a 11. 11. 2016 v hotelu Zámek Valeč na Vysočině a před bezmála 80 účastníky vystoupilo 17 řečníků. 

Budoucnost České republiky leží především v malých a středních podnicích a v chytrých lidech s nápady

Ne všechny změny, o kterých mluvil Donald Trump v rámci předvolebních kampaní, budou realizovány. Některé však bude prosazovat skoro určitě,“ řekl prof. Zdeněk Souček v rámci konference Business Navigation® Days. „Pravděpodobně zruší závazek v rámci Mezinárodní úmluvy o boji proti globální změně klimatu, kterou již Spojené státy přijaly. Totéž poté udělá Čína.“ Podle prof. Součka Trump rovněž vyvine velký tlak na Evropské státy, aby více zbrojily a zvýšily svůj podíl na úkolech NATO. Toto všechno však Českou republiku jako celek podle jeho názoru nijak významně neovlivní. K informacím, že zvolení Trumpa bude pravděpodobně znamenat zmrazení jednání o rozsáhlé investiční a obchodní smlouvě známé jako TTIP profesor uvedl: „Americký průmysl má mnohem větší produktivitu práce. Evropa na něco takového není připravena a řada podniků by se díky tomu mohla ocitnout před krachem.“ Hnacím motorem Spojených států, ale i Německa, jsou podle jeho slov malé a střední podniky. Do budoucna by se měla tímto směrem orientovat i Česká republika. „Protože nemůžeme své úspěchy budovat na surovinovém bohatství či třeba na turistice, musíme stavět na chytrých lidech se spoustou nápadů. Potencionál na to máme – podle mne patříme mezi tři nejchytřejší národy na světě,“ domnívá se prof. Zdeněk Souček.

Myslíte tedy, že nyní můžeme počítat s americko-rusko-čínským summitem v Praze?“, vrátil se Jan Hušek k debatě o volbě amerického prezidenta. „Kdyby se podařilo, aby Praha byla místem takového summitu, pokládal bych to za obrovský přínos,“ zhodnotil prof. Zdeněk Souček.

Stabilní systémy s chytrými nástroji na podporu podnikového řízení pomáhají k dosažení úspěchu

Vize dává práci směr a odhodlání, dynamika jí dá rychlost a intenzitu a systém stabilitu. Mise bez akce je snění, akce bez vize je cesta tmou,“ konstatoval Radek Průša, generální ředitel společnosti Technistone, který se na Business Navigation® Days zabýval především tím, jak z firmy v insolvenci udělat úspěšný podnik. Na příkladu ukázal, že stačí nápad spojený v realizaci se systematickou prací, tj. například změnit a zrychlit logistický řetězec.

„I z malých produktů se dají generovat úžasné zdroje a na jejich základě je pak ve finále možné financovat až lety do vesmíru. Systematickou prací lze z počátečního mála, z prostého nápadu, vytvořit něco úžasného, co lze poté generovat dál,“ řekl Jan Hušek před vystoupením Stanislava Beránka, finančního ředitele Lagardere Travel Retail, který na jeho slova navázal: „Máme zavedené takové firemní procesy, díky kterým můžeme permanentně predikovat vývoj firemních klíčových ukazatelů výkonnosti tak, aby naši manažeři měli dostatek času je v předstihu ještě pozitivně ovlivňovat.“ Podle něj úspěch spočívá v tom, když již na začátku měsíce existuje odhad toho, jak dané období skončí. „Obstát můžeme jen, když zákazníkům nabídneme to, co v tu chvíli potřebují, nebo dokonce ještě ani neví, že to potřebují a my jim to sdělíme. Abychom zákazníkovi rozuměli, musíme především rozumět číslům, která nám o něm leccos sdělí,“ doplnil Stanislav Beránek. S tím souvisí i vysoké požadavky na používaný systém podpory podnikového řízení. Ty musí být stabilní, umět převzít rutinní činnosti, odstranit závislost na lidském činiteli, kdy určitou věc umí jen jeden, zajistit rychlou dostupnost klíčových informací, být schopen provádět rychlé analýzy a podpořit okamžitá rozhodnutí.

Pavel Majer, partner společnosti Goldratt CZ, hovořil o výhodách používání TOC (Teorie omezení), která spočívá v pochopení toho, jak využít omezení daná používaným systémem. Díky tomu lze v procesu neustálého zlepšování získat širší výběr možných řešení, jež jsou lépe zacílená a konečný výsledek je jistější. „Studie mezi více než 100 společnostmi v různých odvětvích průmyslu prokázala, že TOC přinesla významné zlepšení například v kombinovaném finančním ukazateli, v obratu i ve spolehlivosti dodávek. V některých organizacích bylo využití TOC označeno jako zdroj významné konkurenční výhody,“ konstatoval Pavel Majer.

Strategii se vyplatí tvořit jen na několik let dopředu, musí totiž zůstat živá a v každém momentu praktická

Strategie podniku je připravit jej na budoucnost. „Má to ale ten háček, že tu budoucnost neznáme. Teoreticky tedy vlastně strategii vytvořit nejde, jenže bez ní se nedá nic dělat. Strategii bych tedy dělal pouze na dobu odpisu základních prostředků, což je ve zpracovatelských společnostech kolem 5 let. U podniků v některých odvětvích, jako jsou textilní a podobné spotřební průmysly bych dobu dokonce snížil jen tři roky. Dále už nevidíme. Do jisté míry tak začíná splývat strategie s business plánem,“ doporučuje prof. Zdeněk Souček.

Strategický dokument musí být praktický, stručný, živý a musí existovat se společností, která ho vytvořila. Strategie se dnes už netýká jen podniku samotného, ale například i portfolia. Když se mluví o rozvoji, tak to už není jen o tom, kde snížíme náklady či co budeme prodávat. Je to také o tom, jakou firmu například na trhu můžeme koupit, abychom mohli růst nejen organicky, ale abychom se mohli rozvíjet skokem,“ uvedl na Business Navigation® Days Petr Kymlička, partner ve společnosti BDO Advisory.

Jak by tedy měly vypadat podnikové strategie? Je cestou k úspěchu geniální nápad nebo systematická práce? „Již Viktor Hugo řekl: Není nic mocnějšího než nápad, pro který dozrál čas. A v tom je hluboká pravda. I ten nejlepší nápad, který má plno předpokladů, aby byl úspěšný, bude k ničemu, když nebude realizován v ten správný čas. Dobrá firma, která se má rozvíjet, by tedy měla mít obojí – nápad i systematickou mravenčí práci. Jedno bez druhého nemůže existovat. Navíc je však zapotřebí mít k dispozici systém, který nám dodá ve správnou dobu ty nejlepší informace,“ prohlásil Jiří Daněk, předseda představenstva družstva pro chemickou výrobu a služby Druchema.

Do čeho by měl podnik investovat, aby tady byl ještě za deset let? „Do vzdělání,“ odpověděl ve dvou slovech prof. Zdeněk Souček. Proto bude mottem příštího ročníku konference: Investice do vzdělání jako strategická nutnost pro další přežití. Ve dnech 27. a 28. dubna 2017 budou účastníci Business Navigation® Days o tomto tématu diskutovat z pohledu vysokoškolského vzdělávacího systému, interního vzdělávání uvnitř těch nejúspěšnějších firem v rámci oborů i z pohledu dalšího rozvoje controllingových kompetencí, které slučují podnikové procesy z pohledu řízení v jeden funkční celek.